Kollage Open Access-symbol, nordiska flaggor och en intervju

Publicera med Nordicom

Nordicom ger ut ny vetenskaplig litteratur inom ämnet medier och kommunikation. Vår förlagsverksamhet drivs på en icke-kommersiell grund och med ett tydligt nordiskt fokus. Här är några av fördelarna med att publicera din forskning med Nordicom.

- Vi kan Norden och nordisk medieforskning

Vi är ett internationellt förlag, men med ett tydligt regionalt fokus. Våra vetenskapliga redaktörer och vårt breda nätverk av externa sakkunniggranskare är experter på nordiska förhållanden och nordisk medieforskning. Vår nordiska profil tillåter oss att publicera forskning som inte nödvändigtvis behöver utformas för att tilltala en bredare, internationell läsekrets. Istället är vi inriktade på att uppmuntra och sprida forskningslitteratur som hjälper oss att bättre förstå mediernas roll i de nordiska länderna.

- Vi erbjuder en skräddarsydd publikationsprocess

I jämförelse med de flesta internationella förlag har vi en begränsad produktion som utgår från kvalitet snarare än kvantitet. Det gör att våra redaktörer och kommunikatörer kan erbjuda en skräddarsydd service för externa redaktörer och författare i bokproduktionens samtliga led; inklusive språkgranskning och marknadsföring.

- Vi brinner för Open Access

Tack vara vårt partnerskap med Nordiska Ministerrådet, är det möjligt för oss göra alla våra böcker och tidskrifter tillgängliga att läsa och ladda ner helt gratis och utan krav på registrering. Alla Nordicoms publikationer publiceras under en Creative Commons-licens och utan avgifter för författare och redaktörer.

- Vi sprider din forskning, inom och utanför akademin

Våra tidskrifter och böcker publiceras på de digitala publikationsplattformarna Sciendo (tidskrifter) och NordPub (böcker), vilka knyter våra publikationer till en rad internationella citeringsindex och sökmotorer. Vi arbetar också aktivt med att förmedla den forskning vi publicerar, både inom akademin och till politiken, mediebranschen och övriga samhället.

- Vi gör din forskning tillgänglig för alla

Som en offentligfinansierad verksamhet följer Nordicom EU:s direktiv om digital publicering. Vi säkerställer att alla våra böcker och tidskriftsartiklar publiceras som taggade och bokmärkta PDF-filer med en definierad läsordning och inbäddade metadata. Därmed är våra publikationer tillgängliga även för användare med nedsatt syn eller andra funktionsnedsättningar som påverkar läsning eller textförståelse.
 

Testimonials

“Nordicom has a strong position within the research community and fills an important gap in the media and communications field – which is, of course, the Nordic angle in a broader European and international context”.
Anne Jerslev, professor, University of Copenhagen

 

“We are experiencing a transitional phase from old-style proprietary publishing to a new model of online publishing. The main difference is and will remain open and free access. Nordicom is a lighthouse in this respect. It demonstrates that research results are a public good and research funds are much better invested in research than in the pockets of privately owned international publishers”.
Josef Trappel, professor, University of Salzburg

 

“Nordicom has a very clear publishing profile and a rare, personal editorial process where you collaborate closely with the editorial team from the early stages of a publication to the finished publication". 
Ida Willig, professor, Roskilde University

 

“The editor was very efficient, communicated in such a nice way, and was highly professional and qualified. The technical editing was swift and competent, and the marketing strategies and dissemination of the article were way beyond my expectations”.
Sofie Flensburg, post-doc researcher, University of Copenhagen

 

“As for marketing and dissemination, it is highly impressive and much more professional than anything else I have come across, both nationally and internationally”.
Eli Skogerbø, professor, University of Oslo

 


 

Läs mer om våra olika publiceringsalternativ