Skicka in ett manuskript

Nordicom Review tar emot manuskriptförslag året runt till den ordinarie utgåvan. Samtliga manuskript som vi väljer att gå vidare med bedöms av minst två anonyma sakkunniggranskare.

Granskningsprocessen leds av Nordicoms redaktörer. Nordicom Review ger också regelbundet ut temanummer, så kallade special issues. I dessa fall leds den redaktionella processen i allmänhet av en eller flera externa gästredaktörer.

Du kan läsa mer om hur det går till att skicka in en artikel till Nordicom Reviews ordinarie utgåva eller till ett kommande temanummer på våra engelska sidor.