Nordicom Review

Nordicom Review omslag

Nordicom Review (1980–) är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift med syfte att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om medier, medierad kommunikation och journalistik i de nordiska länderna. Nordicom Review ges ut på engelska och riktar sig till det internationella forskarsamhället. Nordicom Review publiceras i digital form och kan läsas och laddas ner gratis på publiceringsplattformen Sciendo.