Nordicoms vetenskapliga råd

Nordicom har ett vetenskapligt råd bestående av forskare från de nordiska länderna. Rådets syfte är att ge Nordicom ett utökat vetenskapligt stöd inom ramen för vårt nordiska uppdrag och en bredare förankring i de nordiska länderna. 

Det vetenskapliga rådet tillsätts av Nordiska ministerrådets ämnesmannakommitté för kultur (ÄK-K) i samråd med Nordicom. Rådet består av en ledamot från varje nordiskt land samt Färöarna, Grönland och Åland. 

Ledamöterna från Danmark, Finland, Norge och Sverige är nominerade av respektive lands medieforskarförening. Rådsledamöterna utses för högst fyra år i taget, och sitter maximalt två mandatperioder. 

Ordförande sedan 2020 är Margareta Melin vid Malmö universitet.

Det vetenskapliga rådet består av följande medlemmar: 

  • Sverige: Margareta Melin (ordförande), Malmö universitet
  • Finland: Marko Ala-Fossi, Tammerfors universitet
  • Danmark: Aske Kammer, Roskilde Universitet
  • Åland: Carl-Gustav Lindén, Universitetet i Bergen
  • Island: Helga Ólafs, Islands universitet
  • Grönland: Signe Ravn-Højgaard, Grønlands Universitet
  • Norge: Kristin Skare Orgeret, OsloMet – storbyuniversitetet
  • Färöarna: Heini í Skorini, Färöarnas universitet