NordMedia-konferensen

Forskare presenterar på NordMedia-konferensen
Foto: Gunnar Jönsson

 

Nordicom samarrangerar vartannat år medieforskningskonferensen NordMedia tillsammans med de nationella forskarföreningarna i Norden.

NordMedia har arrangerats sedan 1973 och vandrar mellan de fem nordiska länderna, så att respektive land är värd vart tionde år.

Konferensen innehåller plenarsessioner, men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna. Konferensspråket är engelska.

NordMedia-konferensen har en webbsida på NordMedia Network.

 

Nästa NordMedia-konferens

NordMedia 2023 arrangeras i Bergen, Norge, den 16–18 augusti 2023, med temat Technological takeover? Social and cultural implications – promises and pitfalls.

Läs mer om konferensen på NordMedia Network.