Kvinna står framför publik på NordMedia-konferensen 2019.

Forskarsamverkan

Foto: Gunnar Jönsson
Nordicom arbetar med att skapa kontaktytor för nordiska medieforskare samt mellan forskarsamhället och det omgivande samhället i Sverige och Norden. I arbetet ingår att driva den nordiska medieforskarplattformen NordMedia Network och att medverka i anordnandet av den nordiska medieforskarkonferensen NordMedia.
NordMedia Networks logotyp.

NordMedia Network

NordMedia Network är en digital plattform för medieforskare som drivs av Nordicom i samverkan med Institutt for informasjons- og medievitenskap vid Universitet i Bergen. Plattformen fungerar som en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare från olika discipliner och gör nordisk medieforskning mer synlig och tillgänglig.

Utöver en sökbar databas över medieforskare innehåller NordMedia Network bland annat nyheter, annonser om lediga tjänster och calls for papers inom fältet medier och kommunikation i Norden.

Ikon med en person och ett plustecken.

Bli en del av nätverket

Skapa en profil på NordMedia Network för att göra dig och din forskning mer synlig och tillgänglig för andra forskare samt journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter. När du har skapat din profil blir du sökbar i den fritt tillgängliga forskardatabasen.

Att registrera sig på NordMedia Network är helt gratis och tar bara några minuter.

En föreläsare framför publik under NordMedia-konferensen.
Foto: Gunnar Jönsson

NordMedia-konferensen

Nordicom samarrangerar vartannat år medieforskarkonferensen NordMedia tillsammans med de nationella forskarföreningarna i Norden. NordMedia har arrangerats sedan 1973 och vandrar mellan de fem nordiska länderna, så att respektive land är värd vart tionde år.

Konferensen innehåller plenarsessioner, men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna. Konferensspråket är engelska.

Odense ovanifrån
Foto: Adobe Stock

Nästa NordMedia-konferens

NordMedia 2025 arrangeras i Odense, Danmark, den 13–15 augusti 2025.

Konferensen har en webbsida på NordMedia Network.