Svensk medieutveckling

Nordicom får årligen ett anslag från det svenska kulturdepartementet för att utarbeta svensk mediestatistik, dokumentera ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden samt genomföra räckviddsundersökningen Mediebarometern.

MedieSverige

Publikationen MedieSverige ger läsaren en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Den inleds med beskrivningar av utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige och går sedan vidare till att redovisa publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

Medieekonomi

Nordicoms uppdrag att dokumentera ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden gör att vi samverkar med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Nordicom skriver den årliga rapporten Medieekonomi som MPRT ger ut i sin rapportserie Medieutveckling. Samtliga rapporter sedan 2016 är fritt tillgängliga via MPRT.

Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som kartlägger befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Undersökningen har genomförts sedan 1979.

Medieägande

Det EU-finansierade forskningsprojektet Euromedia Ownership Monitor har som mål att öka kunskapen om medieägandet i EU. Ett resultat av projektet är en databas över medieägandet i de 27 medlemsländerna. Nordicom har bidragit med sammanställningen av uppgifter för Sveriges del.

Annat material

Nordicoms medarbetare gör även andra sammanställningar och rapporter, och medverkar regelbundet som experter i medier, som föreläsare och föredragshållare, som författare till remissutlåtanden och i samarbeten med myndigheter.