En kvinna läser en tidning i soffan.
Foto: Scandinav Bildbyrå

Faktablad om medier i Norden

Här hittar du Nordicoms faktablad om medier och medieutvecklingen i Norden. De behandlar allt från mediestruktur och medieekonomi till medieanvändning.

Faktabladen syftar till att beskriva och analysera medietrender i Norden. Faktabladen publiceras också på engelska.


 

De nordiska radiomarknaderna

Faktablad 2024:3 (februari)

Här presenteras strukturen och regleringen av radiomarknaderna i Norden.

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning (2022)

Faktablad 2024:2 (januari)

Här presenteras de 25 största medieföretagen med huvudkontor i Norden, deras geografiska lokalisering, etableringsår, ägarstruktur, verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2022.

Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning (2022)

Faktablad 2024:1 (januari)

Här presenteras listan över de tio största tidningsföretagen i Norden, rangordnade efter omsättning 2022.

Jämställdhet och de 25 största nordiska medieföretagen 

Faktablad 2023:4 (november)

Det här faktabladet undersöker andelen kvinnor och män som styrelseledarmöten, VD:ar och medverkande i de högsta ledningsgrupperna inom de tjugofem största nordiska medieföretagen. 

Tillgången till betalda nyheter på nätet i de nordiska länderna

Faktablad 2023:3 (oktober)

Det här faktabladet tittar på andelen individer som betalar för eller använder digitala nyheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Faktabladet är på engelska.

Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning (2021)

Faktablad 2023:2 (januari)

Här presenteras listan över de tio största tidningsföretagen i Norden, rangordnade efter omsättning 2021.

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning (2021)

Faktablad 2023:1 (januari)

Det här faktabladet presenterar listan över de 25 största medieföretagen i Norden. Listan omfattar en stor variation av verksamheter sett till geografisk lokalisering, ålder och ägarstruktur, liksom verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer.

Direkt mediestöd till nyhetsmedier – en nordisk översikt

Faktablad 2022:1 (oktober)

Faktabladet beskriver det statliga direktstödet till nyhetsmedier i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det belyser regelverken som styr mediestödet, vilka stödordningar som finns samt kriterier för de viktigaste mediestöden – plus pågående politiska processer för att modernisera stöden. På slutet länkas till lagar och förordningar samt till statistik om press- och mediestöd i Norden.

Undersökningar av medievanor i Norden

Faktablad 2021:5 (december)

Söker du statistik om medievanor? Detta faktablad visar på undersökningar om medie- och internetanvändning i de nordiska länderna. Fokus är på regelbundet återkommande undersökningar som bygger på representativa urval av befolkningen. Faktabladet beskriver också problematiken med att jämföra data från olika undersökningar och länder, samt tipsar om europeiska undersökningar med jämförbar data för flera nordiska länder. Samtliga länkar i faktabladet går till fritt tillgängliga statistikkällor eller rapporter.

Tv-tittandet i Norden 2020

Faktablad 2021:4 (juni)

Detta faktablad handlar om tittandet på linjär tv – om daglig räckvidd och tittartid, om vilka tv-kanaler som är störst och om de stora tv-bolagens publikandelar. Det framgår att under pandemiåret 2020 stannade det pågående tittarfallet i Norden upp. Fler tittade på tv-nyheter, de äldre ökade kraftigt sitt tittande och tittartiden stabiliserades.

Mediernas moms i Norden – likheter och skillnader

Faktablad 2021:3 (mars)

Här beskrivs det indirekta mediestödet i form av reducerad moms i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka momssatser för olika mediesektorer som fastställs i nationella momslagar och hur utvecklingen sett ut under åren 2000–2021.

Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning (2019)

Faktablad 2021:2 (mars)

Här presenteras de tio största tidningsutgivarna på de nordiska tidningsmarknaderna, inklusive ägarstruktur, antal tidningstitlar och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning (2019)

Faktablad 2021:1 (mars)

Här presenteras de 25 största medieföretagen med huvudkontor i Norden, deras geografiska lokalisering, etableringsår, ägarstruktur, verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.