En man som står framför en AI-robot.

Fakta och analys

Foto: Scandinav Bildbyrå
Nordicom följer och analyserar medieutvecklingen i Sverige och Norden. Arbetet sker i form av fakta- och statistiksammanställningar, analyser och en löpande omvärldsbevakning. Nordicom genomför också den svenska Mediebarometer-undersökningen.
Nordiska flaggor på rad.
Foto: Johannes Jansson, norden.org

Nordisk medieutveckling

Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i de fem nordiska länderna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Syftet är att påvisa trender och förändringar i medielandskapet i Norden.

Resultaten presenteras i rapporter, faktablad, nyhetsbrev och statistiksammanställningar som finns fritt tillgängliga på vår webbplats.

En man och en kvinna sitter med hörlurar och pratar framför mikrofoner.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Svensk medieutveckling

I Nordicoms uppdrag från svenska kulturdepartementet ingår att utarbeta svensk mediestatistik och att dokumentera ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden.

Resultaten presenteras i rapporter och sammanställningar som finns fritt tillgängliga på vår webbplats.

En äldre man som läser en tidning.
Foto: Skandinav Bildbyrå

Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig frågeundersökning som kartlägger den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag. Undersökningen genomförs av Nordicom på uppdrag av det svenska kulturdepartementet.

Resultaten från Mediebarometern presenteras löpande i rapporter och seminarier som du fritt kan ta del av på vår webbplats.