Två barn sitter och tittar på tv.

Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet

Aktuellt

Nytt från Nordicom Review

Publishing, sharing, and spreading online news

A case study of gatekeeping logics in the platform era

Michael Karlsson, Elizabeth Van Couvering, & Johan Lindell

15 oktober 2022

Nordicom Review 43 (2) 2022

Nytt från Fakta och analys

Island var sist ut av de nordiska länderna att införa direkt mediestöd år 2020, drygt femtio år efter Norge som var först 1969. Läs mer om mediestöden i de nordiska länderna i vårt senaste faktablad.

Direkt mediestöd till nyhetsmedier – en nordisk översikt (faktablad 2022:1)

EU-kommissionen är bekymrad över det ökande politiska trycket på public service-medierna i många delar av Europa. Läs om mediepolitiska frågor på europeisk nivå i vårt nyhetsbrev European Media Policy.

Nyhetsbrevet European Media Policy nr. 2 2022